1.11.52

เทคโนโลยีมือถือ 3G

เทคโนโลยีมือถือ 3G
3G : Third Generation
เทคโนโลยีในยุคที่ 3 เรื่องความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถใช้บริการ Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การรับ-ส่ง File ขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video Conference , Download เพลง , ดู TV ในลักษณะแบบ Streaming เป็นต้น
ปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย ก็มีการเริ่มทดสอบและใช้งานเทคโนโลยี 3G แล้ว แต่ยังคงสามารถใช้งานได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้น
ยุคต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
1G : First Generationยุคแรกของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เป็นยุค Analog ที่สามารถใช้งานแค่โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว
2G : Second Generationเป็นยุคของ Digital ทำให้สามารถใช้งานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์ มาใช้รับส่งข้อมูลได้
2.5G : 2.5 Generation เป็นยุคของระบบ GPRS ที่สามารถใช้งานในเรื่องของ wireless ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
บางข้อมูลก็มีการกล่าวถึง ยุค 2.75G ที่ได้พูดถึงเทคโนโลยี EDGE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบไร้สาย ที่พัฒนามาจากพื้นฐาน GPRS

ไม่มีความคิดเห็น:

รายการบล็อกของฉัน